Badania, programy konserwatorskie, doradztwo techniczne

 • badania konserwatorskie na  zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych na obecność polichromii
 • wykonywanie badań fizyko – chemicznych przy współpracy specjalistów z poszczególnych dziedzin
 • pełne opracowywanie  programów konserwatorskich i ekspertyz
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków potrzebnych w uzyskaniu dotacji.
 • nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
 • opracowywanie kosztorysów inwestorskich na konserwację obiektów zabytkowych

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych

Wykonujemy konserwację w następującym zakresie:

 • elewacje zabytkowe
 • zabytkowa mała architektura: bramy,  kapliczki przydrożne, pomniki nagrobne itp.
 • mury wątkiem ceglanym i kamiennym
 • portale wejściowe
 • sztukateria
 • witraże

Konserwacja i renowacja dzieł sztuki

 • malowidła ścienne
 • malarstwo sztalugowe
 • rzeźba kamienna i drewniana
 • detale architektoniczne
 • ołtarze
 • metaloplastyka
 • meble antyczne(politurowane, malowane, intarsjowane, pozłacane)
 • Wykonywanie rekonstrukcji i kopii

Projektowanie architektoniczne

 • Wykonywanie pełnej inwentaryzacji obiektów
 • Tworzenie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych architektonicznych i wielobranżowych, w tym adaptacji, remontów, modernizacji obiektów, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Roboty remontowo – budowlane

osuszanie, odgrzybianie

 • roboty remontowe w obiektach budowlanych
 • wykonywanie izolacji obiektów budowlanych metodą tradycyjną lub iniekcji ciśnieniowej
 • \wykonywanie tynków renowacyjnych