Pomnik nagrobny ś.p. Franciszka Gale w Dębnie.

W ramach prac konserwatorskich wykonano pełną konserwację techniczną i estetyczną w raz z rekonstrukcją brakujących głów oraz rzeźby. Zrekonstruowano również brakującą część cokolika pod figurę w zwieńczeniu i brakujące elementy w partii cokołowej. Pomnik zamontowano na nowo wybudowanym fundamencie po uprzednim zaizolowaniu.

Share