Ołtarz z XVII w. w kościele w Brzozowie

Ołtarz Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z końca XVII w. w kościele kolegiackim w Brzozowie po kompleksowej konserwacji odzyskał czarną kolorystykę struktury architektonicznej, oryginalne kolory na karnacjach figur postaci Świętych, jak również wykonano częściową rekonstrukcję ornamentów rzeźbionych. W zakres prac wchodziła również konserwacja obrazów głównego, zasłonowego i obrazu na antepedium.

Share