Obraz Wszystkich Świętych z XVIIIw.

Obraz Wszystkich Świętych został namalowany na płótnie w XVIII wieku i spełnia rolę obrazu zasłonowego do Krucyfiksu w ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Nowym Brzesku. Obraz był w bardzo złym stanie z powodu poprzedniej niewłaściwej konserwacji. Przez dwadzieścia lat stał on za ołtarzem i nie był eksponowany. Konserwację wykonano z funduszów Ministerstwa Kultury i Sztuki za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Share