Obraz M.B. z Dzieciątkiem z XVIIw.

Konserwacja malowideł ściennych z XVIII wieku we wnętrzu kościoła drewnianego pw. Narodzenia NMP w Jodłowniku. Zakres prac obejmuje zarówno konserwację techniczną jak i estetyczną wraz z częściową rekonstrukcją malowideł.

Share