Elewacje budynków klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie

Wykonano konserwację kamiennych i ceglanych wątków elewacji zespołu domów od strony ogrodu i Plant Krakowskich po zachodniej stronie seminarium klasztoru OO. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. W ramach prac konserwatorskich m. in. wykonano cerowanie wątku, oczyszczono elewację metodą piaskowania, wykonano zabiegi odsolenia, wymieniono spoiny, jak również poddano elewację dezynfekcji. Jako jedną z ostatnich etapów prac była konserwacja estetyczna.

Elewacje budynków klasztoru OO. Franciszkanów w Krakowie   

Share