Cele śmierci w dawnym Gestapo w Krakowie

Wykonanie kompleksowej dokumentacji oraz konserwacji zachowawczej inskrypcji więźniów skazanych na śmierć przez Gestapo w czasie II Wojny Światowej. Prace przy tym obiekcie miały na celu oczyszczenie, utrwalenie oraz wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej napisów. Prace były wykonywane przez Kazimierza Pałkę w drugiej połowie lat sześćdziesiątych na zlecenie Muzeum Miasta Krakowa. Obecnie pomieszczenia te są dostępne do zwiedzenia w ramach Muzeum Schindlera.

Share

Add Your Comments

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *